Psychoterapia a psychodiagnostika

Psychoterapia a diagnostika

Poskytujeme služby v oblasti klinickej psychodiagnostiky, poradenstva a psychoterapie.

Ambulancia klinickej psychológie funguje od roku 1999 ako neštátne zdravotnícke zariadenie. Hlavnou náplňou je klinická psychodiagnostika, psychoterapia a poradenstvo. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, vďaka čomu je poskytovaná zdravotná starostlivosť prevažne hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. Podmienkou je zaplatené zdravotné poistenie a predloženie výmenného lístka – žiadanky od obvodného lekára alebo lekára špecialistu.

V terapii využívame predovšetkým systém kognitívne behaviorálnej terapie.

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať osobne alebo telefonicky.

Poradenstvo pre mladých vodičov

 

Rehabilitačný program pre mladých vodičov 

Ste vodič ktorý do dvoch rokov od nadobudnutia vodičského oprávnenia dvakrát závažne porušil pravidlá cestnej premávky?

Jednou z podmienok pre vrátenie Vášho vodičského oprávnenia je absolvovanie rehabilitačného programu u dopravného psychológa.

Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút . Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú je najmenej 7 kalendárnych dní, najneskoršie ukončenie psychologického vzdelávania je 6 týždňov od začiatku.

Viac informácií o priebehu a podmienkach poradenstva Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 903 992 699.

 Celé znenie zákona si môžete prečítať tu.