Pre vodičov

Psychotesty – vodiči

 

Ponúkame vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov:

  • skupín C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE
  • vodičov motorových vozidiel B využívaných na taxislužbu, zasielateľstvo a poštové služby
  • vodičov všetkých skupín motorových vozidiel na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu

 

Na vyšetrenie si prineste:

  • občiansky preukaz
  • vodičské oprávnenie
  • ak potrebujete nezabudnite okuliare na čítanie

 

Príďte oddýchnutí a v dobrom psychickom stave. Prípadná únava môže negatívne ovplyvniť Váš výkon.

 

Na vyšetrenie sa prosím vopred objednajte na telefónnom čísle +421 903 992 699.

 

Cena vyšetrenia vodiča je 50 eur, v prípade opakovaného vyšetrenia 45 eur.

Cena vyšetrenia u odobratých vodičských oprávnení je 60 – 80 eur.

 

Všetko čo potrebujete vedieť ohľadom psychotestov k zbrojným preukazom

Psychotesty – držitelia streľných zbraní

Podľa zákona č. 128/2011 Z.z. O streľných zbraniach a strelive je každý žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu povinný podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti u klinického psychológa.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť:

–    výpis zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie potvrdený Vašim všeobecným lekárom(stiahnuť)

–    občiansky preukaz

–    ak potrebujete nezabudnite okuliare na čítanie

Príďte oddýchnutí a v dobrom psychickom stave. Prípadná únava môže negatívne ovplyvniť Váš výkon.

Na vyšetrenie sa prosím vopred objednajte na telefónnom čísle +421 903 992 699.

Cena vyšetrenia žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu je 70 eur, v prípade opakovaného vyšetrenia 50 eur.

Poradenstvo

Viedli ste motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky?

 

 

Jednou z podmienok pre vrátenie Vášho vodičského oprávnenia je absolvovanie odborného poradenstva pre vodičov.

 

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí  a krátkeho individuálneho výstupného rozhovoru.  Skupinová práca má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu účastníka cestnej premávky. Stretnutia sú raz za týždeň, v skupine sú minimálne traja a maximálne 10 ľudí. Jedno stretnutie trvá tri  „hodiny“ (hodina 45-60 minút).

 

Cena kompletného poradenstva je 200 eur. 

 

Viac informácií o priebehu a podmienkach poradenstva Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 0903 992 699.

 

 

Príloha – celé znenie zákona vyhláška MV SR č. 361/2011, §31 a.

Psychoterapia a psychodiagnostika

Psychoterapia a diagnostika

 

Poskytujeme služby v oblasti klinickej psychodiagnostiky, poradenstva a psychoterapie.

 

Ambulancia klinickej psychológie funguje od roku 1999 ako neštátne zdravotnícke zariadenie. Hlavnou náplňou je klinická psychodiagnostika, psychoterapia a poradenstvo. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, vďaka čomu je poskytovaná zdravotná starostlivosť prevažne hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. Podmienkou je zaplatené zdravotné poistenie a predloženie výmenného lístka – žiadanky od obvodného lekára alebo lekára špecialistu.

V terapii využívame predovšetkým systém kognitívne behaviorálnej terapie.

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať osobne alebo telefonicky.

Poradenstvo pre mladých vodičov

 

Rehabilitačný program pre mladých vodičov 

Ste vodič ktorý do dvoch rokov od nadobudnutia vodičského oprávnenia dvakrát závažne porušil pravidlá cestnej premávky?

Jednou z podmienok pre vrátenie Vášho vodičského oprávnenia je absolvovanie rehabilitačného programu u dopravného psychológa.

Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút . Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú je najmenej 7 kalendárnych dní, najneskoršie ukončenie psychologického vzdelávania je 6 týždňov od začiatku.

Viac informácií o priebehu a podmienkach poradenstva Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 903 992 699.

 Celé znenie zákona si môžete prečítať tu.