Psychoterapia a psychodiagnostika

Psychoterapia a diagnostika

Poskytujeme služby v oblasti klinickej psychodiagnostiky, poradenstva a psychoterapie.

Ambulancia klinickej psychológie funguje od roku 1999 ako neštátne zdravotnícke zariadenie. Hlavnou náplňou je klinická psychodiagnostika, psychoterapia a poradenstvo. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, vďaka čomu je poskytovaná zdravotná starostlivosť prevažne hradená Vašou zdravotnou poisťovňou. Podmienkou je zaplatené zdravotné poistenie a predloženie výmenného lístka – žiadanky od obvodného lekára alebo lekára špecialistu.

V terapii využívame predovšetkým systém kognitívne behaviorálnej terapie.

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať osobne alebo telefonicky.

Tags: No tags

Comments are closed.