Pre vodičov

Psychotesty – vodiči

 

Ponúkame vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov:

  • skupín C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE
  • vodičov motorových vozidiel B využívaných na taxislužbu, zasielateľstvo a poštové služby
  • vodičov všetkých skupín motorových vozidiel na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu

 

Na vyšetrenie si prineste:

  • občiansky preukaz
  • vodičské oprávnenie
  • ak potrebujete nezabudnite okuliare na čítanie

 

Príďte oddýchnutí a v dobrom psychickom stave. Prípadná únava môže negatívne ovplyvniť Váš výkon.

 

Na vyšetrenie sa prosím vopred objednajte na telefónnom čísle +421 903 992 699.

 

Cena vyšetrenia vodiča je 50 eur, v prípade opakovaného vyšetrenia 45 eur.

Cena vyšetrenia u odobratých vodičských oprávnení je 60 – 80 eur.

 

Všetko čo potrebujete vedieť ohľadom psychotestov k zbrojným preukazom

Psychotesty – držitelia streľných zbraní

Podľa zákona č. 128/2011 Z.z. O streľných zbraniach a strelive je každý žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu povinný podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti u klinického psychológa.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť:

–    výpis zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie potvrdený Vašim všeobecným lekárom(stiahnuť)

–    občiansky preukaz

–    ak potrebujete nezabudnite okuliare na čítanie

Príďte oddýchnutí a v dobrom psychickom stave. Prípadná únava môže negatívne ovplyvniť Váš výkon.

Na vyšetrenie sa prosím vopred objednajte na telefónnom čísle +421 903 992 699.

Cena vyšetrenia žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu je 70 eur, v prípade opakovaného vyšetrenia 50 eur.

Poradenstvo

Viedli ste motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky?

 

 

Jednou z podmienok pre vrátenie Vášho vodičského oprávnenia je absolvovanie odborného poradenstva pre vodičov.

 

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí  a krátkeho individuálneho výstupného rozhovoru.  Skupinová práca má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu účastníka cestnej premávky. Stretnutia sú raz za týždeň, v skupine sú minimálne traja a maximálne 10 ľudí. Jedno stretnutie trvá tri  „hodiny“ (hodina 45-60 minút).

 

Cena kompletného poradenstva je 200 eur. 

 

Viac informácií o priebehu a podmienkach poradenstva Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 0903 992 699.

 

 

Príloha – celé znenie zákona vyhláška MV SR č. 361/2011, §31 a.